Công Ty TNHH VT – DL – DV – TM Phú Thịnh

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 13/06/2018
Nv Kế Toán + Kinh doanh + Trợ lý...

Công Ty TNHH Hoàng Gia luật

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/06/2018
Kế Toán Viên – Kế toán Tổng Hợp - NV Văn Phòng

Công ty TNHH TM XNK Thép Cường Phát

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 01/06/2018
Kế toán + Nv Kinh Doanh

Công Ty TNHH Vinson

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 01/06/2018
Chuyên viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Johnson Health Tech VN

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 28/05/2018
CV Kinh doanh + CSKH ...

Công ty TNHH Âu Cơ

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 28/05/2018
NV Kế Toán + NV Kinh doanh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng CFC

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 18/05/2018
Nv Tư vấn Tài chính, Dv khách hàng..

Công ty TNHH Insmart

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 16/05/2018
NV Marketing + NV Dịch vụ....

Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/05/2018
Nv Kế toán + Thị trường + Bán hàng + Kiểm soát nội bộ Chi nhánh...

Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Builditect

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 07/05/2018
NV Kinh Doanh