Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn CPA Á Châu

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 16/08/2018

Ngày hội tuyển dụng Hepza

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 07/08/2018
Ngày hội tuyển dụng Hepza

Công ty LD VC Quốc tế Hải Vân

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 06/08/2018
NV Kinh Doanh

Công ty TNHH PROVINA

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 01/08/2018
Kế Toán Bán hàng

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Thái Dương - KizCiti

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 01/08/2018
việc làm thêm

Công ty HT Aesthetic

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 31/07/2018
NV Kinh doanh

Công Ty TNHH SX TM In Ấn Trung Nam Phát

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 20/07/2018
Kế toán

Cong ty TNHH O to Tan Minh Nguyen

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 13/07/2018

Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/07/2018
NV kinh doanh + Kế Toán

Công Ty TNHH MTV Trình Hưng Thái

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 06/07/2018
NV Kinh Doanh