Công TY Todd’s Realty

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 20/07/2016
Chuyên viên tư vấn đầu tư BĐS - Trợ lý Tổng Giám Đốc

Nhân viên Thiết kế Web

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 08/07/2016
Nhân viên Thiết kế Web

TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 08/07/2016
TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN

Kế toán tổng hợp - NV IT- NV Lễ tân – Thu Ngân - Tư vấn viên

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 08/07/2016
Kế toán tổng hợp - NV IT- NV Lễ tân – Thu Ngân - Tư vấn viên

Kế Toán

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 06/07/2016
Kế Toán

NV Kinh Doanh - sale

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 06/07/2016
NV Kinh Doanh - sale

NV kế toán

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 30/06/2016
NV kế toán

Công ty Cổ phần Tư vấn Giải pháp Truyền Thông

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 30/06/2016
tuyển Cộng tác viên (làm thêm)

Trung Tâm Anh Ngữ

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 30/06/2016
NHÂN VIÊN KINH DOANH/ĐIỀU PHỐI HỌC VỤ/TUYỂN SINH

NV Tư vấn tài chính

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 30/06/2016
NV Tư vấn tài chính