CTY TNHH PHA LÊ VIỆT TIỆP

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 13/07/2017
NV Maketing + NV vị trí Admin +NV Kế toán + NV hành chính nhân sự

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 86

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/07/2017
NV Kinh Doanh + NV Tư Vấn

NGÂN HÀNG CITIBANK SÀI GÒN

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 11/07/2017
NHÂN VIÊN UNIVERSAL BANKER

Công ty M&H

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 03/07/2017
Trợ lý kiểm toán và Trợ lý thẩm định giá, Nhân viên kế toán

Công ty TNHH MTV Carefree

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 23/06/2017
NV Chứng Từ + NV Giao Nhận + NV Kinh Doanh + NV Marketing + Thư Kí + NV Công Bố

CÔNG TY TNHH QUỲNH KHANG

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 23/06/2017
NV Kế Toán+ NV Văn Phòng

Công Ty TNHH Bình Việt Đức

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 21/06/2017
NV Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THUẬN LÊ

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 19/06/2017
NV Kế Toán + NV Giao Hàng

VẠN HƯNG PHARMACEUTICAL

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 15/06/2017
NV Văn Phòng/ NV MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐKSTAR

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 14/06/2017
NV Kinh doanh