Công ty TNHH TÂN ĐẢO - NEW ISLAND CO., LTD. (NIS)

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 27/05/2017
QTKD/KD XNK

CÔNG TY CP QUỐC TẾ GOLDEN SEA

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 26/05/2017
VIỆC LÀM THÊM

Công ty TNHH Trà Thiên Thành

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 24/05/2017
NV Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 22/05/2017
CV/NV Kế Toán + CV Nhân Sự Hành Chính + CV Marketing + Quản Trị Kinh Doanh.....

Hệ Thống Liên Trường Anh Ngữ TP.HCM

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 15/05/2017
Nv Hành chánh/Nv Học vụ/Nv Văn phòng/ Nv Tuyển sinh thông thạo Tiếng Anh/Gv Tiếng Anh/Tiếng Nhật/Gv Trợ giảng

Công ty Gia Huy Trans JSC

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 12/05/2017
NV chứng từ xuất nhập khẩu/ sales logistics

Trung Tâm NC Môi Trường và Biến Đổi Khí Hậu

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 12/05/2017
Nv Kế Toán

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 09/05/2017
NV Kế Toán

Ngân Hàng ACB

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 08/05/2017
Nhân viên/Chuyên viên tư vấn tài chính

Công Ty Cổ Phần Bánh Mì Việt

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 06/05/2017
NV Kế Toán - HÀNH CHÁNH