Hoạt động HS - SV

Sinh viên Khoa Công tác xã hội giao lưu với sinh viên Đại học CITY U HONG KONG

Chiều 28/3, 60 sinh viên khoa Công tác xã hội và sinh viên đại học City U Hong Kong tham gia buổi giao lưu tại phòng Hội thảo khu C, trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM.