Hội thảo khoa học

HCE tổ chức tập huấn kỹ năng biên tập, viết tin, bài cho đội ngũ quản lí, nhân viên, giảng viên Nhà trường

Sáng ngày 13/7/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Tập huấn kỹ năng biên tập, viết bài, đăng tin” nhằm giúp đội ngũ nhân sự của Nhà trường nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động truyền thông; nâng cao chất lượng nội dung truyền thông các hoạt động của Nhà trường.