Hợp tác trong và ngoài nước

HCE ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với khách sạn Đệ Nhất (First Hotel, chuẩn 4 sao)

HCE và First Hotel sẽ nghiên cứu để ký kết hợp đồng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ lâu dài cho Khách sạn. Hằng năm sẽ ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn tại HCE.