Tuyển sinh

Thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) và ngành Tiếng Anh năm 2022

Nhà trường dừng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới vào ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) và ngành Tiếng Anh. Thí sinh đã trúng tuyển và còn thời hạn nhập học (theo thông báo trúng tuyển) vẫn được tiếp nhận hồ sơ nhập học.