Lễ kí kết MOU giữa HCE & Công ty iBosses & Công ty Green House

Sáng ngày 23/05/2018 Lễ ký kết Bản Ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty iBosses Việt Nam, Công ty Ngôi Nhà Xanh (Green House) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các bên nhằm tạo môi trường học tập toàn diện cho người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu cùa doanh nghiệp và xã hội.

Buổi sinh hoạt giao lưu và rèn luyện Tiếng Anh

Buổi sinh hoạt giao lưu và rèn luyện Tiếng Anh: "Chủ đề I HAVE A DREAM"