HCE khai mạc Hội thao Học sinh – Sinh viên lần VIII

Sáng ngày 27/11/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Học sinh – Sinh viên (HSSV) lần VIII năm học 2022-2023.