Hội thi “HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI NGHỀ” lần 10 năm 2018

"Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 với chủ đề "Người thợ trẻ tương lai" , Hội thi Học sinh, sinh viên giỏi nghề đã ngày càng mở rộng về quy mô, chất lượng hội thi, trở thành một trong những giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng học tập, thực hành và giảng dạy trong các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố."- Trích Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh