Tin tức chung

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021

Truyền Thông HCE | 16/11/2020
|

Ký kết Giao ước thi đua năm học 2020 - 2021

Sáng ngày 14/11, tại cơ sở 1, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021.

Dự Hội nghị có: Bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố; Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng phụ trách chung và gần 100 đại biểu là đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng/ ban, trung tâm, các khoa của trường tham dự.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng phụ trách chung báo cáo kết quả thực hiện dân dủ năm học 2019-2020

Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ năm học 2019 - 2020 và phương phướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng phụ trách chung nêu khái quát kết quả các mặt công tác trong năm học 2019 - 2020, chỉ rõ những mặt đã đạt được, tồn tại và hạn chế. Trong năm học 2019 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường và sự đoàn kết, nhất trí của cán bộ, công chức, viên chức, về cơ bản Nhà trường đã hoàn thành các mục tiêu mà Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 đề ra. Việc thực hiện quyền dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường từng bước được nâng lên, nhận thức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhìn chung, các cán bộ, giảng viên và nhân viên có trách nhiệm trong việc thực hiện tự do dân chủ, nội bộ đoàn kết, không có trường hợp tiêu cực, tham những bị xử lý. Quan hệ giữa lãnh đạo Nhà trường với các đơn vị trực thuộc, quan hệ của cán bộ, giảng viên và nhân viên tốt hơn.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, công tác triển khai, tuyên truyền các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tuy được phổ biến,chỉ đạo nhưng chưa được thường xuyên. Việc triển khai cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở vẫn còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao, chưa thành nề nếp; việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chưa thường xuyên.

Phát huy những kết quả đã đạt được và từng bước khắc phục những tồn tại nêu trên, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đề ra phương hướng thực hiện trong năm học 2020 - 2021. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động Công đoàn viên, người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường công tác triển khai , tuyên truyền các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ của toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, xem việc thực hiện quy chế dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên; Triển khai cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ để việc thực hiện dân chủ cơ sở có chất lượng, trở thành nề nếp; Ban Thanh tra nhân dân tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch. Kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ đồng thời có biện pháp chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa tốt.

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ năm học 2019 - 2020, tình hình ngân sách, thu chi các loại quỹ; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2020 - 2021; Tổng hợp ý kiến góp ý và đề xuất, kiến nghị từ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021 tại các đơn vị cơ sở; lắng nghe ý kiến giải trình của các đơn vị chức năng và thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đánh giá cao những thành tựu mà Nhà trường đã đạt được

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đánh giá cao những thành tựu mà Nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua và ghi nhận những ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham dự.

|