Phòng chống dịch Covid-19

Thông điệp 5K- "lá chắn thép" bảo vệ cộng đồng

Truyền Thông HCE | 03/12/2020
|

Để chủ động phòng, chống Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch với thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.

|