Phòng chống dịch Covid-19

Hướng dẫn sinh viên phòng chống dịch Covid-19 khi quay lại trường học

Truyền Thông HCE | 13/05/2020
|

Ngày 8/5, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi phỏng vấn Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm thần kinh, Trưởng phòng CTXH, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức phòng tránh dịch bệnh khi quay trở lại trường.

Nội dung chi tiết của buổi phỏng vấn xin mời xem trong đường link: hce chanel.

|