Điểm thi

Download this file (DS XET LEN LOP KHOA 8 BI TNH NAM 1.xls)

KẾT QUẢ XÉT LÊN LỚP TOÀN KHÓA 8(NH 2014 - 2015)

Sinh viên kiểm tra kỹ điểm số của mình.

Thắc mắc liên hệ cô Phương phòng Đào tạo qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Attachments:
FileGhi chúFile size
DS XET LEN LOP KHOA 8 BI TNH NAM 1.xls 87 Kb
DS XET LEN LOP KHOA 8 CD.xls 690 Kb
KQHT 2 NAM KHOA 8 CD.xls 628 Kb
   
Download this file (xet len lop nam 2.xls)

KẾT QUẢ XÉT LÊN LỚP KHÓA 7 CĐ (NH 2014 - 2015)

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
xet len lop nam 2.xls 66 Kb
xet len lop nam 3.xls 1767 Kb
   
Download this file (KET QUA  XET LEN LOP KHOA 6 NAM 2 LEN NAM 3.xls)

KẾT QUẢ XÉT LÊN LỚP KHÓA 6 CĐ NĂM 2 LÊN NĂM 3(NH 2014 - 2015)

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
KET QUA XET LEN LOP KHOA 6 NAM 2 LEN NAM 3.xls 76 Kb
   
Download this file (LOP CKD 9.1.pdf)

KẾT QUẢ XÉT LÊN LỚP NĂM 1 LÊN HỌC NĂM 2 KHÓA 9 CĐ(NH 2014-2015)

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
LOP CKD 9.1.pdf 429 Kb
LOP CKD 9.2.pdf 446 Kb
LOP CKT 9.1.pdf 429 Kb
LOP CKT 9.2.pdf 441 Kb
LOP CKT 9.3.pdf 440 Kb
LOP CKT 9.4.pdf 435 Kb
LOP CKT 9.5.pdf 441 Kb
LOP CQT 9.1.pdf 429 Kb
LOP CQT 9.2.pdf 437 Kb
LOP CQT 9.3.pdf 422 Kb
LOP CQT 9.4.pdf 422 Kb
LOP CTA 9.pdf 389 Kb
LOP CXN 9.1.pdf 457 Kb
LOP CXN 9.2.pdf 464 Kb