Điểm thi

Download this file (GDQP LOP CKD 9.pdf)

KẾT QUẢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 9 CAO ĐẲNG

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
GDQP LOP CKD 9.pdf 3028 Kb
GDQP LOP CKT 9.1, 9.2.pdf 4678 Kb
GDQP LOP CKT 9.3, 9.4.pdf 4703 Kb
GDQP LOP CKT 9.5.pdf 2361 Kb
GDQP LOP CQT 9.1, 9.2.pdf 4529 Kb
GDQP LOP CQT 9.3, 9.4.pdf 4445 Kb
GDQP LOP CTA 9.pdf 1666 Kb
GDQP LOP CXN 9.pdf 4356 Kb