Điểm thi

Download this file (GVHD BUI DAN THANH _ LOP CKT 8.3.pdf)

Kết quả báo cáo thực tập khóa 8 CĐ NH 2014 - 2015

Sv xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
GVHD BUI DAN THANH _ LOP CKT 8.3.pdf 2053 Kb
GVHD DAO VAN DAT _ LOP CQT 8.1.pdf 988 Kb
GVHD DO THI NGOC THINH _ LOP CKD 8.1.pdf 1727 Kb
GVHD DO THI NGOC THINH _ LOP CKD 8.2.pdf 1500 Kb
GVHD DO VU BA _ LOP CKD 8.1.pdf 1622 Kb
GVHD DO VU BA _ LOP CKD 8.2.pdf 1624 Kb
GVHD DUONG THI VIEN AN _ LOP CKT 8.1.pdf 1879 Kb
GVHD HO LE THU HUONG _ LOP CKD 8.1, CXN 8.1, CXN 8.2.pdf 1886 Kb
GVHD HOANG TU UYEN _ LOP CQT 8.3.pdf 973 Kb
GVHD HUYNH THANH GIANG _ LOP CQT 8.3.pdf 462 Kb
GVHD HUYNH THI QUYNH TUYEN _ LOP CQT 8.3.pdf 1047 Kb
GVHD HUYNH THI THIET _ LOP CQT 8.1.pdf 1185 Kb
GVHD LAI HUYNH NGOC HA _ LOP CTA 8.pdf 1944 Kb
GVHD LE PHAN VINH LOC _ LOP CKT 8.2.pdf 2069 Kb
GVHD LE THI HONG HA _ LOP CQT 8.3.pdf 800 Kb
GVHD LE THI NGOC TRAM _ LOP CQT 8.3.pdf 398 Kb
GVHD LE THI THACH HOA _ LOP CKT 8.2, CKT 8.3.pdf 2302 Kb
GVHD LUONG TRAN QUYNH _ LOP CQT 8.3.pdf 430 Kb
GVHD NGUYEN DI TICH _ LOP CKT 8.5.pdf 2222 Kb
GVHD NGUYEN HOANG HAI _ LOP CKT 8.5.pdf 2053 Kb
GVHD NGUYEN HUU NGHIA _ LOP CXN 8.1.pdf 2288 Kb
GVHD NGUYEN KHOA HONG MINH _ LOP CTA 8.pdf 1805 Kb
GVHD NGUYEN NGOC DUC _ LOP CQT 8.2.pdf 1017 Kb
GVHD NGUYEN QUOC DINH _ LOP CKT 8.1.pdf 2184 Kb
GVHD NGUYEN THI DUYEN MAI _ LOP CKT 8.4.pdf 2190 Kb
GVHD NGUYEN THI HIEN LUONG _ LOP CQT 8.1.pdf 1103 Kb
GVHD NGUYEN THI KIM NGAN _ LOP CQT 8.3.pdf 473 Kb
GVHD NGUYEN THI THANH HA _ LOP CKT 8.1.pdf 1951 Kb
GVHD NGUYEN THI THANH THAO _ LOP CXN 8.2.pdf 2138 Kb
GVHD NGUYEN THI THANH TRANG _ LOP 8.5.pdf 613 Kb
GVHD NGUYEN THI TRUC PHUONG _ LOP CQT 8.2.pdf 755 Kb
GVHD NGUYEN XUAN TRUONG _ LOP CXN 8.1.pdf 2169 Kb
GVHD PHAM THI KIM THUY _ LOP CXN 8.1, CXN 8.2.pdf 1122 Kb
GVHD PHAM THI NGOC CAM _ LOP CKT 8.4.pdf 1411 Kb
GVHD PHAM THI NGOC CAM _ LOP CKT 8.5.pdf 911 Kb
GVHD PHAM VU DIEM _ LOP CKT 8.2.pdf 2287 Kb
GVHD PHAN NGUYEN MAI TRANG _ LOP CKD 8.1.pdf 2387 Kb
GVHD PHAN NGUYEN MAI TRANG _ LOP CKD 8.2.pdf 2482 Kb
GVHD TANG THI BICH HANG _ LOP CQT 8.2.pdf 1119 Kb
GVHD TO PHUC VINH NGHI _ LOP CXN 8.2.pdf 3070 Kb
GVHD TRAN HONG DAT _ LOP CKT 8.1.pdf 1478 Kb
GVHD TRAN KIM DINH _ LOP CQT 8.3.pdf 458 Kb
GVHD TRAN NGOC PHUONG UYEN _ LOP CQT 8.3.pdf 465 Kb
GVHD TRAN THI HONG THI _ LOP CTA 8.pdf 987 Kb
GVHD TRAN THI THU TRANG _ LOP CQT 8.2.pdf 1153 Kb
GVHD TRAN THI VAN ANH _ LOP CQT 8.3.pdf 391 Kb
GVHD TRUONG THI HOAI PHUONG _ LOP CQT 8.2.pdf 916 Kb
GVHD VO HA THANH _ LOP CKT 8.4.pdf 2063 Kb
GVHD VO TAN TAI _ LOP CQT 8.1.pdf 1292 Kb
GVHD VO THI NGOC THUY _ LOP CKT 8.2.pdf 2099 Kb
GVHD VU THANH LONG _ LOP CKT 8.3.pdf 2250 Kb
GVHD VU THI THUY _ LOP CKT 8.3.pdf 1239 Kb
GVHD VU THI THUY _ LOP CKT 8.4.pdf 1089 Kb
   
Download this file (ANH VAN CHUYEN NGANH _ LOP CQT 7.pdf)

Kết quả thi lại học phần Anh văn CN

SV xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
ANH VAN CHUYEN NGANH _ LOP CQT 7.pdf 379 Kb
ANH VAN CHUYEN NGANH _ LOP CQT 8.pdf 446 Kb