Tuyển sinh

Download this file (TB_ nguong dam bao chat luong dau vao tuyen sinh CD nam 2015.pdf)

Thông báo về công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào CD năm 2015

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM thông báo về công bố ngưỡng đảm bảo chấ lượng đầu vào  tuyển sinh Cao đẳng năm 2015

Thí sinh vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
TB_ nguong dam bao chat luong dau vao tuyen sinh CD nam 2015.pdf 414 Kb
   
Download this file (Phieu xet tuyen.pdf)

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP. HCM

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

HỆ CHÍNH QUY (NĂM HỌC 2015 - 2016)


Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng hệ chính quy năm học 2015 - 2016 (thí sinh xem file đính kèm)

Phiếu xét tuyển (thí sinh tải file đính kèm)

Attachments:
FileGhi chúFile size
Phieu xet tuyen.pdf 165 Kb
TB_ XET TUYEN CD CHINH QUY NAM 2015.pdf 3366 Kb
   
Download this file (TB_ XET TUYEN TCCN CHINH QUY NAM 2015.pdf)

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH TCCN CHÍNH QUY NĂM 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP. HCM

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

HỆ CHÍNH QUY (NĂM HỌC 2015 - 2016)


Attachments:
FileGhi chúFile size
TB_ XET TUYEN TCCN CHINH QUY NAM 2015.pdf 1819 Kb

Đọc thêm...