Thông báo về miễn, giảm học phí

Thông báo về thực hiện miễn, giảm học phí theo qui định

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP. HỒ CHÍ  MINH

PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH-SINH VIÊN

----------------------------------------------------------

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện qui định về miễn, giảm học phí

Từ NH 2010-2011 đến NH 2014-2015

 

Thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 về miễn, giảm học phí từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Phòng quản lý HSSV xin thông báo đến toàn bộ HSSV học chính qui tại trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Từ 06/12-18/12/2010

+ HSSV cần xem kỹ và nắm rõ bản thân thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí nào? (Xem các file đính kèm)

+ Từng HSSV ghi nhận chính xác tất cả các nội dung trong mẫu “Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí”.

+ Từng lớp lập danh sách HSSV (mẫu) đề nghị nhà trường xác nhận và nộp kèm các “Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí” của HSSV tại P.QLHSSV

Bước 2: Từ ngày 04/01-15/01/2011

Phòng QL HSSV dự kiến sẽ tiến hành phát trả lại cho HSSV.

 

Lưu ý :

1. HSSV cần đọc kỹ qui định đính kèm để xác định chính xác bản thân thuộc đối tượng miễn học phí hoặc giảm 50% học phí.

2. Phương thức chi trả: Phòng lao động - thương binh và xã hội (cấp huyện) chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên có con đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.

 

TP. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2010

PHÒNG QL HSSV