Tuyển sinh

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học tập Trung học phổ thông lớp 12 Năm 2021 - Ngày 10 - 05 - 2021

Tư vấn Tuyển sinh | 10/05/2021
|

Công nhận 79 thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng hình thức chính quy theo phương thức xét kết quả học tập Trung học phổ thông lớp 12 – Năm 2021 – Ngày 10/5/2021, số lượng thí sinh từng ngành (danh sách kèm theo):

- Công nghệ thông tin: 07

- Công nghệ thông tin (UDPM): 01

- Công tác xã hội: 01 

- Hướng dẫn du lịch: 02 

- Kế toán: 10

- Kiểm toán: 01

- Kinh doanh thương mại: 09

- Kinh doanh xuất nhập khẩu: 02

- Logistics: 06

- Quản lý công nghiệp: 01

- Quản trị khách sạn: 02

- Quản trị kinh doanh: 20

- Tài chính – ngân hàng: 04

- Tiếng Anh: 06

- Tiếng Hàn Quốc: 07

Xem chi tiết tại đây: File Download

|