Thông báo trúng tuyển

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học tập Trung học phổ thông lớp 12 Năm 2021 - Ngày 17 - 05 - 2021

Tư vấn Tuyển sinh | 17/05/2021
|

Công nhận 46 thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng hình thức chính quy theo phương thức xét kết quả học tập Trung học phổ thông lớp 12 – Năm 2021 – Ngày 17/5/2021, số lượng thí sinh từng ngành (danh sách kèm theo):

- Công nghệ thông tin: 03

- Kế toán: 03

- Kinh doanh thương mại: 04 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu: 02 

- Logistics: 01

- Quản lý công nghiệp: 01 -

- Quản trị khách sạn: 03 -

- Quản trị kinh doanh: 18 -

- Tài chính – ngân hàng: 06 -

- Tiếng Anh: 04

- Tiếng Hàn Quốc: 01

 

Xem danh sách chi tiết tại đây: File Download

|