Thông báo

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm thiết bị 05 phòng học Ngoại ngữ" và đấu thầu rộng rãi hạng mục "Mua sắm thiết bị bổ sung kho hàng mô phỏng ngành Logistics"

Truyền Thông HCE | 04/12/2019
|

Trường cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm thiết bị 05 phòng học ngoại ngữ" và đấu thầu rộng rãi hạng mục "Mua sắm thiết bị bổ sung kho hàng mô phỏng ngành Logistics".

Các đơn vị có nhu cầu vui lòng xem tệp đính kèm

747- TB-CDKT vv chao hang canh canh va dau thau rong rai cac hang muc mua sam nam 2019

|