Thông tin cần biết - Tuyển sinh

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển vững mạnh lên tầm cao mới

Bộ phận Truyền thông | 15/06/2017
|

Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo hàng chục ngàn cử nhân trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp̣ hóa, hiện đại hóa TP.HCM nói riêng và của cả nước nói chung. Thông tin chi tiết về trường trên báo Tuổi trẻ: http://xettuyennghe.tuoitre.vn/tin/20170612/truong-cd-kinh-te-tphcm-phat-trien-vung-manh-len-tam-cao-moi/63.html

|