Thông tin cần biết

Thông báo tổ chức buổi phổ biến quy chế thi Xét tuyển tiếng Anh đầu ra cho sinh viên Cao đẳng khóa 10

Bộ phận Truyền thông | 13/06/2017
|

Thông báo tổ chức buổi phổ biến quy chế thi Xét tuyển tiếng Anh đầu ra cho sinh viên Cao đẳng khóa 10. Nội dung chi tiết: http://kthcm.edu.vn/bai-viet/thong-bao/thong-bao-ve-buoi-pho-bien-quy-che-thi-xet-chuan-tieng-anh-dau-ra-khoa-10-357-2073.html

|