Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM HOÃN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 25/11/2018

Phòng Đào tạo | 24/11/2018
|

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2018 để tránh bão số 9

Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phòng tránh bão số 9,

Nhà trường tạm hoãn lễ tốt nghiệp năm học 2018 diễn ra lúc 7g30 ngày 25/11/2018

Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp sẽ được dời đến: 7g30 ngày 01/12/2018

Kính mời  Sinh viên, học sinh đã đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp đến tham dự đầy đủ.

Lưu ý: Những sinh viên có đăng ký dự thi liên thông đại học tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM vào ngày 2/12/2018 nếu cần thiết có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời liên hệ phòng Đào tạo để được hỗ trợ.

Phòng Đào tạo.

|