Thông tin cần biết

TỪ NGÀY 8/11 ĐẾN NGÀY 9/11/2018: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 14 CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” NĂM HỌC 2018-2019

Bộ phận Truyền thông | 29/10/2018
|

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển, Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM sẽ tổ chức chương trình Báo cáo chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên khóa 14 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh” năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

  •   Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tự đào tạo của sinh viên;
  •   Giúp sinh vên tiếp cận và biết vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra;
  •   Giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học và phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn;
  •   Phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

2. Thời gian và địa điểm:

  •   Thời gian: Ngày 8-9/11/2018
  •   Địa điểm: Hội trường B1, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung chính:

  •   Báo cáo viên trình bày phương pháp nghiên cứu khoa học
  •   Học sinh sinh viên đặt câu hỏi và báo cáo viên trả lời các câu hỏi liên quan
  •   Khảo sát thăm dò ý kiến của sinh viên về hoạt động nghiên cứu khoa học

4. Đối tượng tham dự: Toàn thể sinh viên khóa 14 Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

  Mọi thông tin chi tiết xin mời xem tại đây: File Download

Trân trọng thông báo và kính mời quí thầy/cô, các em sinh viên đến tham dự./.

 

|