Thông tin cần biết - Tuyển sinh

Danh sách trúng tuyển trình độ Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2017

Phòng Đào tạo | 05/08/2017
|

Danh sách trúng tuyển ngành Công tác xã hội 

Phương thức xét tuyển kết quả THPT Quốc Gia 2017

Phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12

Danh sách trúng tuyển ngành Tiếng Anh

Phương thức xét tuyển kết quả THPT Quốc Gia 2017

Phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12

Danh sách trúng tuyển ngành Kinh doanh thương mại (Tên cũ: Kinh doanh quốc tế)

Phương thức xét tuyển kết quả THPT Quốc Gia 2017

Phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12

Danh sách trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh

Phương thức xét tuyển kết quả THPT Quốc gia 2017

Phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12

Danh sách trúng tuyển ngành Kế toán

Phương thức xét tuyển kết quả THPT Quốc gia 2017

Phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12

Thí sinh có thể nhận giấy báo trúng tuyển trực tiếp tại trường và làm thủ tục nhập học từ ngày 07/08/2017 đến 15/08/2017.

Địa điểm phòng A103, A104 khu A trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 33 Vĩnh viễn Phường 2 Quận 10 TPHCM.

|