Tin tức - Sự kiện

Hội nghị Sơ kết thực hiện công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Bộ phận Truyền thông | 28/08/2017
|

Ngày 22/8, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nay. Toàn thể đảng viên của trường đến dự họp, tích cực nhận xét công tác Đảng trong thời gian qua và đóng góp ý kiến để hoàn thiện công tác Đảng của Nhà trường trong 6 tháng cuối năm.

Tiếp đến, từ ngày 22 đến 24/8, 5 chi bộ của Nhà trường tổ chức họp và bầu ra chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Chi ủy của các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020:

Chi bộ 1:

Bí thư: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó bí thư: Đồng chí Lê Phan Vĩnh Lộc

Chi bộ 2:

Bí thư: Đồng chí Võ Tấn Tài

Phó bí Thư: Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân

Chi ủy viên: Đồng chí Lê Vũ Khắc Đạt

Chi bộ 3:

Bí thư: Đồng chí Nguyễn Phước Toàn

Phó bí thư: Đồng chí Lưu Đình Vinh

Chi ủy viên: Đồng chí Phan Thị Thu Thảo

Chi bộ 4:

Bí thư: Đồng chí Lý Tiến

Phó bí thư: Đồng chí Bạch Lý Bảo Trân

Chi bộ 5:

Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hồng Phi

Phó bí thư: Đồng chí Trần Nguyễn Minh Nhựt

 

|