Tin tức - Sự kiện

Lễ kí kết hợp tác giữa Đại học Chosun - Hàn Quốc với trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM và Thành lập trung tâm tiếng Hàn

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 22/11/2017
|

Với mục tiêu tạo cơ hội học tập cho sinh viên trên cơ sở năng lực đào tạo và nguồn lực của mỗi trường, ngày 21-11-2017, Trường Đại học Chosun (Hàn Quốc) và Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HCE) tổ chức ký kết hợp tác đào tạo và thành lập Trung Tâm Tiếng Hàn

Ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường Chosun và Trường HCE mở ra cơ hội học tập, nghiên cứu chuyên sâu cho các sinh viên cao đẳng có nguyện vọng học tập nâng cao trình độ, bổ sung các kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tế, các kỹ năng mềm cho sinh viên trong quá trình hội nhập quốc tế.

Hình ảnh lễ kí kết hợp tác giữa đại học Chosun và HCE:

Sau đó lãnh đạo hai trường tiến hành lễ thành lập trung tâm tiếng Hàn tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM để ghi nhận sự hợp tác:

 

|