Tuyển sinh

THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC ĐỢT 3 CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Bộ phận Truyền thông | 09/08/2018
|

Nhà trường thông báo việc điểm xét trúng tuyển và nhập học đợt 3 trình độ cao đẳng chính quy ngành Công tác xã hội như sau:

- Các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website kthcm.edu.vn, đạt từ điểm xét trúng tuyển trở lên đến trường nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học. Thời gian nhận hồ sơ xét trúng tuyển và nhập học: từ ngày 08/8/2018 đến 20/8/2018.

            Chỉ tiêu và điểm xét trúng tuyển:

 

Thông báo về việc nhập học đợt 2 năm 2018 đối với sinh viên Cao đẳng chính quy xét kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 và điểm xét tuyển trúng tuyển đợt 3 trình độ Cao đẳng chính quy ngành Công tác xã hội (Cụ thể vui lòng tải file đính kèm): File Download

Mọi thông tin chi tiết thí sinh liên hệ:

- Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Website: www.kthcm.edu.vn.

- Khoa Công tác xã hội, điện thoại liên hệ: 028 38 35 95 60, email: khoactxh@kthcm.edu.vn

- Ban Tư vấn Hướng nghiệp Tuyển sinh, điện thoại liên hệ: 08 88 33 01 08 – 08 88 33 06 08, email: tuyensinhhce@kthcm.edu.vn

- Facebook tư vấn tuyển sinh: www.facebook.com/kthcm.edu.vn

 

 

|