Tuyển sinh

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học tập Trung học phổ thông lớp 12 Năm 2021 - Ngày 01/04/2021

Tư vấn Tuyển sinh | 01/04/2021
|

Quyết định công nhận 176 thí sinh trình độ Cao đẳng hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học tập Trung học phổ thông lớp 12, ngày 01/04/2021.

Số lượng thí sinh từng ngành như sau:

 • Công nghệ thông tin: 02
 • Công nghệ thông tin (UDPM): 01
 • Công tác xã hội: 05
 • Hướng dẫn du lịch: 03
 • Kế toán: 36
 • Kiểm toán: 01
 • Kinh doanh thương mại: 12
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu: 03
 • Logistics: 17
 • Quản trị khách sạn: 11
 • Quản trị kinh doanh: 44
 • Tài chính - Ngân hàng: 10
 • Tiếng anh: 22
 • Tiếng Hàn Quốc: 09

Để xem chi tiết bấm: File Download

|