Tin tức - Sự kiện

Mùa hè xanh, mùa của những ngày tôi xa Thành phố

"Bạn tôi từng ngăn cản tôi đi Mùa hè xanh vì phải làm những công việc rất cực nhọc, những công việc mà người ta gọi là “làm chi cho phí công”, làm nhan sắc xấu đi." - Nguyễn Quỳnh Như - Sinh viên năm 3 (khoa Công tác xã hội).