Tuyển sinh

TÔI THEO NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI *

          Vào khoảng những năm 1960, nhân dịp hè, Bộ xã hội thường tổ chức Trại hè cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi tại Vũng Tàu. Ban tổ chức thường mời các hướng đạo sinh tham gia sinh hoạt với các em. Tôi và các bạn Hướng Đạo rất thích tham gia. Qua đó, tôi có dịp quen với các em sống ở cô nhi viện Thủ Đức, hội Dục Anh, các khu xóm nghèo.Việc thăm viếng các em sau mỗi lần trại hè xã hội, giúp tôi tiếp cận và dẫn đường cho việc làm công tác xã hội về sau này.