Câu lạc bộ Giao lưu Quốc tế

Chuỗi Báo cáo chuyên đề về kỹ năng liên quan đến Phương pháp Tư duy thiết kế năm 2019

| 14/01/2020
|

Thực hiện bước đầu tiên trong hoạt động Thí điểm Phương pháp Tư duy thiết kế - Design Thinking, trong tháng 10 và 11 năm 2019, Câu lạc bộ Giao lưu Quốc tế cùng 2 Tình nguyện viên đến từ Tổ chức WUSC,Canada là Melissa Bui và Ryan Ngai tổ chức thành công 4 phần Báo cáo chuyên đề kéo dài trong 8 buổi. Các buổi Báo cáo mang đến kỹ năng cần thiết trong vận dụng Phương pháp Tư duy thiết kế: Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp - Teamwork and Communications, Kỹ năng giải quyết vấn đề - Problem Solving, Tư duy phản biện - Critical Thinking và Khả năng sáng tạo - Creativity.

Tình nguyện viên Melissa Bui và Ryan Ngai - Tổ chức WUSC,Canada 

Với tính đa dạng và phong phú của kiến thức lẫn kỹ năng, mỗi chủ đề đã đem đến cho Sinh viên nhiều nhận thức và trải nghiệm khác nhau. Đây là công cụ đắc lực cho Phương pháp Tư duy thiết kế, giúp Sinh viên tự tin tham gia chương trình Thí điểm. Ngoài ra, luyện tập những kỹ năng trên sẽ giúp ích cho công việc tương lai của Sinh viên.

Sinh viên chăm chú lắng nghe chia sẻ

Sinh viên hào hứng tham gia các buổi Báo cáo chuyên đề với nhiều hoạt động gắn với chủ đề, cho Sinh viên cơ hội thực hành kỹ năng và nâng cao khả năng nghe hiểu tiếng Anh.

 Sinh viên thực hành làm việc nhóm

 Sinh viên tham gia trò chơi tìm hiểu kỹ năng

|