NGÀY HỘI SPEAKING DAY 29/12/2019

Khoa Ngoại ngữ | 25/05/2020
Vài hình ảnh về ngày hội Speaking Day.

HALLOWEEN - A NIGHT IN GHOST TOWN

Khoa Ngoại ngữ | 25/05/2020

Spelling Bees

Khoa Ngoại ngữ | 17/07/2018

Buổi từ thiện (17/12/2017)

Khoa Ngoại ngữ | 29/12/2017

October 2017 - Halloween Party

Khoa Ngoại ngữ | 29/12/2017

Buổi chào đón sinh viên năm nhất

Khoa Ngoại ngữ | 29/12/2017