Giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

| 27/07/2015
|

Hiện nay, Khoa có 15 giảng viên, trong đó có 13 thạc sĩ và 2 cử nhân thuộc các chuyên ngành: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Hồ Chí Minh học, Luật học. Với đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nhiệt tình giảng dạy, yêu nghề đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần hoàn thành mục tiêu đào tạo chung của Nhà trường.

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
01 ThS. Phan Thị Thu Thảo P. Trưởng Khoa thaoptt@kthcm.edu.vn
02 ThS. Nguyễn Duy Thành Tổ trưởng Tổ Công đoàn thanhnd@kthcm.edu.vn
03 ThS. Phạm Hùng Dũng Giảng viên dungph@kthcm.edu.vn
04 ThS. Đỗ Thị Lan Anh Giảng viên anhdtl@kthcm.edu.vn
05 ThS. Lưu Đình Vinh Giảng viên vinhld@kthcm.edu.vn
06 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương Giảng viên huongntt@kthcm.edu.vn
07 ThS. Bùi Lý Thanh Tâm Giảng viên tambl@kthcm.edu.vn
08 ThS. Nguyễn Văn Thế Giảng viên thenv@kthcm.edu.vn
09 ThS. Nguyễn Thị Bình Giảng viên binhnt@kthcm.edu.vn
10 ThS. Lương Thị Ngọt Giảng viên ngotlt@kthcm.edu.vn
11 ThS. Đặng Thị Huyền Trang Giảng viên trangdth@kthcm.edu.vn
12 ThS. Đặng Kim Quyên Giảng viên quyendk@kthcm.edu.vn
13 ThS. Trần Hoài Trung Giảng viên trungth@kthcm.edu.vn
14 CN. Văn Khắc Vũ Giảng viên vuvk@kthcm.edu.vn
15 CN. Nguyễn Đình Bảo Châu Giảng viên chaundb@kthcm.edu.vn

 

|