Thông báo số 04 lịch thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 trình độ Cao đẳng (điều chỉnh)

Phòng Đào tạo | 27/12/2022
Lưu ý: Thông báo này thay thế Thông báo số 03/TB-HĐTHK ngày 26/12/2022 (Danh sách dự thi các bạn xem trên cổng thông tin sinh viên mục lịch theo tuần)

Lịch thi lần 2, học kỳ 2 NH 2021 - 2022 (Đợt 1)

Phòng Đào tạo | 10/08/2022
Các bạn sinh viên xem lịch thi lần 2, học kỳ 2 NH 2021 - 2022 (đợt 1) tại file đính kèm