Tin tức - Sự kiện

HỘI THẢO “CÔNG CỤ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN” – XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 02/03/2022
|

 

HỘI THẢO “CÔNG CỤ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN” – XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giáo dục là việc sử dụng những thành tựu công nghệ vào hoạt động giáo dục để cải tiến phương pháp, hình thức và công cụ giảng dạy, học tập. Có thể duy trì hoạt động dạy và học trên phạm vi cả nước ở tất cả các cấp học nói chung ngay trong đại dịch Covid từ đầu năm 2020 đến nay bằng hình thức trực tuyến đã thực sự là một minh chứng rõ nét, là bước đột phá trong việc triển khai ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin, Khoa Quản trị - Kinh doanh nói riêng và Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City College of Economics - HCE) nói chung luôn hướng tới một môi trường đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả. Chính vì vậy, ngày 2/3/2022, trong dự án hợp tác giữa HCE và AVI (Tổ chức tình nguyện viên quốc tế của Úc), Khoa Quản trị - Kinh doanh đã tổ chức thành công buổi hội thảo “Công cụ giảng dạy trực tuyến” với sự tham gia của Tiến sĩ Kim Browne (tình nguyện viên tổ chức AVI) và Tiến sĩ Samuel Malloy (giảng viên trường Đại học Charles Sturt Úc).

 

Trong hơn 2 giờ của buổi hội thảo, hai vị diễn giả đã chia sẻ những xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bao gồm “Blended Learning” (phương pháp học tập kết hợp giữa việc học truyền thống trên lớp và cách học trực tuyến qua mạng), “M-Learning” (Mobile Learning - hình thức đào tạo được thực hiện thông qua những thiết bị di động thông dụng như máy tính bảng, điện thoại thông minh…) và các công cụ sử dụng trong giảng dạy trực tuyến (Padlet, Mentimeter, Canva, Anchor…). Hơn 40 giảng viên đến từ các khoa khác nhau của HCE tham gia buổi hội thảo cũng góp phần vào sự thành công của hội thảo.

Buổi hội thảo khép lại nhưng lại mở ra xu hướng phát triển của các công cụ giảng dạy trực tuyến phục vụ hiệu quả cho hoạt động giảng dạy của Thầy/Cô cũng như hoạt động học tập của Sinh viên.

“It's not that we use technology, we live technology.” - Godfrey Reggio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP "TOOLS FOR ONLINE TEACHING" – THE TREND OF APPLYING INFORMATION TECHNOLOGY IN TRAINING AT HO CHI MINH CITY COLLEGE OF ECONOMICS

The application of technology in the field of education is the usage of technology achievements in education to improve teaching and learning methods, forms and tools. Being able to maintain teaching and learning activities nationwide at all levels of education in general right during the Covid pandemic from the beginning of 2020 to now by online form has really been a clear demonstration, a breakthrough in the implementation of technology in education.

In the context of information technology application, the Faculty of Business Administration in particular and Ho Chi Minh City College of Economics (HCE) in general always aim for an effective information technology application training environment. Therefore, on 2nd March 2022, in the cooperation project between HCE and AVI (Australia's International Volunteer Organization), the Faculty of Business Administration successfully organized the workshop "Tools for online teaching" with the participation of Dr. Kim Browne (the AVI volunteer) and Dr Samuel Malloy (the lecturer of Charles Sturt University Australia).

During over two hours of the workshop, the two speakers shared the trends of applying information technology in training, including "Blended Learning" (a combination of traditional classroom learning and online learning), "M-Learning" (Mobile Learning - a form of training that is carried out through popular mobile devices such as tablets, smartphones...) and tools used in online teaching (Padlet, Mentimeter, Canva, Anchor...). More than 40 lecturers from different Faculties of HCE who participated in the workshop also contributed to the success of the workshop.

The workshop closed but has enhanced the trend of developing online teaching tools effectively serving the teaching activities of lecturers as well as students' learning activities.

“It's not that we use technology, we live technology.” - Godfrey Reggio

 

|