CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mẫu thông báo (1)
Read more
THÔNG BÁOTIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả và …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC TÍN CHỈ (ÁP DỤNG CHO KHÓA TUYỂN SINH TỪ NĂM 2022)

Xem chi tiết thông báo tại đây: File Download …

Bản sao của TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ (1)
Read more
ĐÀO TẠO TIN HỌCTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 24/12/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG BÁO KẾT …

_TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ (1)
Read more
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 01/2024 – ĐỢT 02

Đăng ký thi lại tại đây   …

popup-01
Read more
TIN TỨC - SỰ KIỆNTRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Các …

Xét tuyển vòng 2
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024 (VÒNG 2)

Thành phần: ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 17, 18, 19 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Sinh viên xem Tại đây …

DANH SÁCH DỰ THI
Read more
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG ANH THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG …

Mẫu thông báo
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 29 tháng 12 năm …

_THÔNG BÁO
Read more
ĐÀO TẠO TIN HỌCTRUNG TÂM

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN” KỲ THI: NGÀY 03/12/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG …

Mẫu thông báo (7)
Read more
THÔNG BÁOTIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)

Căn cứ Thông báo số 28/TB-CĐKT ngày 15 tháng 11 năm …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THI HỌC KỲ 1, NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2024 VÀ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …