CÁC CÂU LẠC BỘ ĐỘI – NHÓM HCE

42

CÁC CÂU LẠC BỘ ĐỘI – NHÓM HCE

Đoàn Thanh niên trường: https://www.facebook.com/doantncs.hce

Hội Sinh viên trường: https://www.facebook.com/hoisv.hce

Đội Thanh niên tình nguyện: https://www.facebook.com/tntn.cdkt

Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt: https://www.facebook.com/SV5THCE

Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích: https://www.facebook.com/CLBVNXKHCE

Câu lạc bộ Thông tin – Truyền thông: https://fb.me/CLB.TTTT.HCE

Câu lạc bộ Võ 5S: https://bit.ly/CLBVO5S

Câu lạc bộ Bóng đá: https://www.facebook.com/HCE.FC

Câu lạc bộ Bóng rổ: https://www.facebook.com/BasketballHCE/

Câu lạc bộ Giao lưu quốc tế: https://www.facebook.com/CLB.GLQT.HCE

Câu lạc bộ Kế toán trẻ: https://fb.me/CLBYAC