CHƯƠNG TRÌNH “CROSS-CULTURAL SHARING PARTY 2021”

anh-12

CHƯƠNG TRÌNH “CROSS-CULTURAL SHARING PARTY 2021”

Từ ngày 31/7 đến ngày 26/8/2021, CLB Giao lưu quốc tế tổ chức 5 buổi thuộc chương trình “Cross-cultural sharing party 2021” vào các ngày thứ bảy. Mỗi buổi sẽ chào đón một vị khách đặc biệt, gồm Ryan Ngai từ Canada, Andi Darwis từ Indonesia, Thnasekarn Baskaran từ Malaysia, Toru Yasukawa từ Nhật Bản và Sarah Yee từ Singapore. Những vị khách là các em sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau và học chuyên ngành khác nhau nhưng lại có chung niềm yêu thích chia sẻ văn hóa.

Ở mỗi tuần, sinh viên HCE có cơ hội được gặp một người bạn mới. Những người bạn dành thời gian để nói về văn hóa quốc gia và kinh nghiệm của chính bản thân để lan tỏa đến sinh viên làn gió tích cực. Tất cả thành viên trong ban tổ chức và sinh viên thấy điều này thật đáng quý và có thể học tập được nhiều từ những người bạn ấy.