GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN HCE

Picture1

GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN HCE

I. Lịch sử hình thành

Năm 1989, Trường Trung học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 trường Trung học chuyên nghiệp của Thành phố: Trường Trung học Tài Chính, Trường Trung học Kế Hoạch, Trường Trung học Thương nghiệp, Trường Trung học Lao động – Tiền lương. Ngay từ những ngày đầu tiên được thành lập, với chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhà Trường đã chuẩn bị các điều kiện để tiến hành xin Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho phép thành lập tổ chức đoàn cơ sở tại Trường vào năm 1989. Đồng chí Phạm Vũ Điểm giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường Trung học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Khoá I (nhiệm kỳ 1989 – 1990).

Năm 2003 , Đoàn trường Trung học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh theo chủ trương về sắp xếp cơ cấu tổ chức Đoàn các cấp.

Năm 2005, trên cơ sở Trường nâng lên bậc đào tạo Cao đẳng hệ chính quy, đến năm 2007 Đoàn Trường tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường và đồng chí Trần Nguyên Thục giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Khoá I (nhiệm kỳ 2007 – 2009).

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển cùng nhà trường, Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần giữ danh hiệu Đơn vị Xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố. Từ năm 2007 đến nay, Đoàn Trường liên tục nhận được cờ thi đua và bằng khen của các cấp: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP. HCM và các địa phương đóng quân các chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh, Xuân Tình Nguyện.

Một số thành tích tiêu biểu của cán bộ Đoàn trường qua các thời kỳ:

– Đ/c Huỳnh Thị Thuý Hằng – Bí thư Đoàn trường khoá III, IV được liên tục trao Bằng khen Thành Đoàn từ năm 2012 – 2016 về có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

– Đ/c Trần Nguyễn Khánh Toàn – Phó Bí thư Đoàn trường khoá III, VI đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Thành phố năm 2016, Bằng khen của UBND huyện Đắk Rlap về có nhiều đóng góp cho chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017

– Đ/c Trần Nguyễn Minh Nhựt – Bí thư Đoàn trường khoá VI, VII được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh về có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố giai đoạn 1994 – 2023

II. Chức năng, nhiệm vụ

Với qui mô số lượng đoàn viên không ngừng phát triển hàng năm, Đoàn Trường đã phát huy được vai trò xung kích của mình trong mọi hoạt động của sinh viên:

Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin, tư  tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh nghị quyết của Đảng, của tổ chức Đoàn, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho đoàn viên sinh viên. Giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, ý thức công dân cho sinh viên…

Tạo môi trường hành động phát huy khả năng, năng lực của đoàn viên thanh niên trong học tập và rèn luyện. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường và động lực để đoàn viên thanh niên thi đua học tập và nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong việc học, việc làm và sinh hoạt hàng ngày.

Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các phong trào tình nguyện phát huy tinh thần xung phong, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Trường Đại học Công nghệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.

Tổ chức các hoạt động mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên sinh viên thông qua các câu lạc bộ, đội nhóm, thông qua việc nòng cốt xây dựng chi đoàn mạnh, các hoạt động giúp đoàn viên rèn luyện phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Không chỉ phát động và đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Đoàn Trường còn là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phong trào thanh niên, phong trào tình nguyện của sinh viên toàn trường. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, đoàn viên toàn trường trong việc đầu tư tổ chức các phong trào hành động cách mạng, từ đó tạo ra không khí sinh hoạt chính trị trong trường sôi động hẳn lên, thái độ chính trị của đoàn viên thanh niên có chuyển biến tích cực, đoàn viên thanh niên của trường đã thiết kế và thực hiện các phong trào hành động cách mạng có tính hiệu quả cao.

III. Cơ cấu tổ chức

Nhiệm kỳ 2022 – 2024, cơ cấu tổ chức của Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 06 cơ sở Đoàn khoa và 01 chi đoàn trực thuộc:

– CÁC CƠ SỞ ĐOÀN KHOA:

1. Đoàn khoa Quản trị kinh doanh
2. Đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán
3. Đoàn khoa Tài chính – Ngân hàng
4. Đoàn khoa Ngoại ngữ
5. Đoàn khoa Công nghệ thông tin
6. Đoàn khoa Khoa học xã hội và Quản lý công nghiệp

– CHI ĐOÀN CƠ SỞ: Chi Đoàn Giảng viên – Công nhân viên

IV. Ban Chấp hành Đoàn trường Khoá VII (nhiệm kỳ 2022 – 2024)

Ban Thường vụ – Hàng trước (từ trái sang phải): Đ/c Nguyễn Thanh Trúc (17CKD06), Đ/c Lê Lưu Thanh Vân – Phó Bí thư, Đ/c Trần Nguyễn Minh Nhựt – Bí thư, Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thương (16CKT06) – Chủ tịch HSV Khoá VI (NK 2021 – 2023), Đ/c Nguyễn Minh Khoa (16CAD01)

Các Uỷ viên Ban chấp hành –  Hàng sau (từ trái sang phải): Đ/c Nguyễn Phúc Sang (16CFB01), Đ/c Trương Minh Nhân (17CFB03), Đ/c Phạm Thị Bích Thảo (16CQT02), Đ/c Lê Hoàn Vũ (16CLG02), Đ/c Nguyễn Thị Hồng Lý (16CQT01), Đ/c Nguyễn Trung Hiếu (17CIT01), Đ/c Lê Anh Thơ (17CQT08), Đ/c Nguyễn Châu Yến Vy (17CKD04), Đ/c Nguyễn Lê Kiều Thanh (17CKT15)