GIỚI THIỆU CHUNG

Untitled design (6)

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Tài chính – Ngân hàng tiền thân là Khoa Tài chính – Kế toán được thành lập từ những ngày đầu thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM với hơn 30 năm hình thành và phát triển. Cùng với sự tăng trưởng của ngành Tài chính – Ngân hàng và nhu cầu học tập về ngành này, Khoa Tài chính – Ngân hàng được tách ra thành một Khoa độc lập để đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Chuyên ngành đào tạo

Hiện nay, Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng cho bậc Cao đẳng.

Các chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng theo định hướng ứng dụng dựa trên sự tư vấn, tham khảo của các chuyên gia kinh tế, giáo dục, các doanh nghiệp vừa phù hợp với môi trường Việt Nam vừa phát triển theo xu hướng chung của thế giới.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM

Email: khoataichinhnganhang@kthcm.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/hce.tcnh

Thời gian làm việc:

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần

  • Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30
  • Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30