GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Untitled design (6)

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA:

Khoa Khoa học xã hội và quản lý công nghiệp được thành lập theo quyết định số 404/QĐ-CĐKT ngày 31/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

(Hình ảnh từ trái qua phải)

Cô Trần Thị Hoàng Oanh, Cô Phan Thùy Linh, Cô Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Cô Nguyễn Thị Mai Phương,

Thầy Đinh Quốc Anh, Thầy Đào Văn Đạt, Thầy Đỗ Văn Nam, Thầy Võ Văn Dân, Thầy Nguyễn Duy Thành

II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN – NHÂN VIÊN:

Hiện nay, đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của khoa Khoa học xã hội và Quản lý công nghiệp đã đạt trình độ chuẩn về bằng cấp chuyên môn; đa số giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức thực tế cao, đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

 1. ThS. Đinh Quốc Anh – Trưởng Khoa – Email: anhdq@kthcm.edu.vn
 2. ThS. Nguyễn Duy Thành – Tổ trưởng Tổ Bộ môn du lịch – Email: thanhnd@kthcm.edu.vn
 3. ThS. Võ Văn Dân – Giảng viên – Email: danvv@kthcm.edu.vn
 4. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nhung – Giảng viên – Email: nhungntn@kthcm.edu.vn
 5. ThS. Đào Văn Đạt – Giảng viên – Email: datdv@kthcm.edu.vn
 6. ThS. Phan Thùy Linh – Giảng viên – Email: linhpt@kthcm.edu.vn
 7. ThS. Trần Thị Hoàng Oanh – Giảng viên – Email: oanhtth@kthcm.edu.vn
 8. ThS. Nguyễn Thanh Trúc – Giảng viên – Email: trucnt@kthcm.edu.vn
 9. CN. Nguyễn Thị Mai Phương – Nhân viên – Email: phuongntm@kthcm.edu.vn

III. LIÊN HỆ VĂN PHÒNG KHOA:

Email: khxhqlcn@kthcm.edu.vn

Địa chỉ: Phòng B803, lầu 8 khu B, số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 • Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00
 • Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30