GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 3 NĂM 2021

Untitled design (6)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 3 NĂM 2021

Nhan đề: The House Of Mỏgan

Tác giả: Ron Chernow

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 1089tr

Nhan đề: Quản trị Marketing

Tác giả: Tập thể GV Khoa KDQT-Marketing Đại học Kinh tế Tp.HCM

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 902tr

Nhan đề: Kỷ luật bản thân nền tảng cho thành công

Tác giả: Patrick Forsyth

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 313tr

Nhan đề: Rèn luyện kỹ năng lãnh đạo

Tác giả: John Adair

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 218tr

Nhan đề: Giáo trinh C++ & Lập trình hướng đối tượngTác giả: GS. Phạm Văn Ất

Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 482tr

Nhan đề: Lập trình với C#Tác giả: Phạm Quang Huy

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 392tr

Nhan đề: Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ (Tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung)

Tác giả: Trường Đại học Luật Tp.HCM

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 505tr

Nhan đề: Giáo trình thuế (Tái bản có bổ sung)

Tác giả: Trường Đại học Luật Tp.HCM

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 561tr

Nhan đề: Ước mơ cần thực hiện mỗi ngày

Tác giả: Lánh Duy

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 275tr

Nhan đề: Bí quyết loại bỏ thói quen trì hoãn

Tác giả: Jeffrey Gitomer

Nhà xuất bản:Công thương

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 327tr

Nhan đề: OSHO Last in the evening (suy ngẫm cuối cùng vào buổi tối)

Tác giả: Hồng Đức

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 423tr

Nhan đề: Dạy học trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tác giả: Trần Ninh Bình dịch

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 293tr

Nhan đề: Giáo trình Luật ngân hàng (Tái bản lần thứ nhất)

Tác giả: Trường Đại học Luật Tp.HCM

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 454tr

Nhan đề: Làm chủTác giả: Robert Greene

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 527tr

Nhan đề: To-Do Lít Formula Làm đúng việc, xong đúng hạn

Tác giả: Damon Zahariades

Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 203tr

Nhan đề: P.R.I.M.E.R Thiết lập mục tiêu thay đổi cuộc đời

Tác giả: Damon Zahariades

Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 203tr

Nhan đề: Phép màu chữa lành trái tim

Tác giả: Jentezen Franklin

Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 221tr

Nhan đề: The Magic of Believing Sức mạnh niềm tin

Tác giả: Claude M.Bristol

Nhà xuất bản:Tổng hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 230tr

Nhan đề: Từ số 0 đến tỷ phú

Tác giả: Ken Langone

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 373tr

Nhan đề: Sống hết mình cho ngày hôm nay

Tác giả: Taketoshi Ozawa

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 149tr

Nhan đề: OSHO First The Morning Suy ngẫm đầu tiên vào buổi sáng

Tác giả: Thái An dịch

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 430tr

Nhan đề: Không sợ chậm chỉ sợ dừng

Tác giả: Huỳnh Nha Thy dịch

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 359tr

Nhan đề: Người câu bằng cuộc sốngTác giả: Kim Jinwoo

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 237tr

Nhan đề: MBA căn bản xây dựng và quản lý nhân sự hiệu quả

Tác giả: Eric Veuh

Nhà xuất bản: Dân trí

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 362tr

Nhan đề: Tài đào tạo của siêu lãnh đạoTác giả: Sydney Finkelstein

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 291tr

Nhan đề: Rèn luyện tính chủ động trong công việc theo cách người Nhật

Tác giả: Atsushi Togashi

Nhà xuất bản: Công thương

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 294tr

Nhan đề: Một đời thương thuyết

Tác giả: Phan Văn Trường

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 331tr

Nhan đề: Một đời quản trịTác giả: Phan Văn Trường

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 491tr

Nhan đề: Tuần làm việc 4 ngày

Tác giả: Andrew Barnes

Nhà xuất bản: Công thương

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 395tr

Nhan đề: Đừng hoàn hảo hãy hạnh phúcTác giả: Damon Zahariades

Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 206tr

Nhan đề: Giao tiếp lanh lợi nói lời khôn ngoan

Tác giả: Allen N.Weiner

Nhà xuất bản: Dân Trí

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 343tr

Nhan đề: Bieguni, những người không ngừng chuyển độngTác giả: Olga Tokarczuk

Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 499tr