HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN

Untitled design (6)

HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN

Giảng viên Tổ Giáo dục Quốc phòng – An ninh Thể chất tham gia giảng dạy các môn học tại Trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ – Một trong những cơ sở thể dục thể thao hàng đầu của TP.HCM.

Một số hình ảnh vào giờ lên lớp của các giảng viên trong Tổ Giáo dục Quốc phòng – An ninh Thể chất: