HƯỚNG DẪN CUNG CẤP CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO SINH VIÊN HỌC SINH

Untitled design (6)

HƯỚNG DẪN CUNG CẤP CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO SINH VIÊN HỌC SINH

Các biểu mẫu hành chính dành cho học sinh, sinh viên

Căn cứ Thông báo số 756/TB-CĐKT ngày 22/12/2017 của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên trong các thủ tục hành chính.

Học sinh, sinh viên có nhu cầu cần Trường cung cấp các văn bản hành chính, vui lòng tải biểu mẫu ( trang học sinh sinh viên) hoặc đến Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ Doanh nghiệp để được hướng dẫn.

Các đơn vị có chức năng, thẩm quyền sẽ kiểm tra, đối chiếu:

+ Nếu đủ điều kiện sẽ cấp Giấy xác nhận cho HSSV (theo mẫu yêu cầu).

+ Nếu không đủ điều kiện sẽ hoàn trả Đơn lại cho HSSV có ghi chú sai sót.

Thời gian thực hiện: Chậm nhất 2 ngày làm việc.

Các biểu mẫu có sẵn học sinh, sinh viên bấm vào đường line để tải về:

1. GIẤY XÁC NHẬN LÀ HSSV CỦA TRƯỜNG/XÁC NHẬN ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA HSSV

2. GIẤY XÁC NHẬN CHO HSSV VAY VỐN TÍN DỤNG

3. SAO Y BẰNG TỐT NGHIỆP/BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP TOÀN KHÓA

Các biểu mẫu không có sẵn, HSSV liên hệ trực tiếp tại Văn phòng
Trung tâm Hỗ trợ HSSV và Quan hệ Doanh nghiệp để được hướng dẫn và hỗ trợ, cụ thể gồm:

1. ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐIỂM/CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP

2. ĐƠN LÀM THẺ HSSV

3. ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ HSSV

4. ĐƠN XÁC NHẬN HSSV TRƯỜNG.