HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU TÀI KHOẢN SINH VIÊN, TÀI KHOẢN EMAIL

Untitled design (6)

HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU TÀI KHOẢN SINH VIÊN, TÀI KHOẢN EMAIL

Để khôi phục tài khoản sinh viên hoặc tài khoản email của sinh viên, các bạn sinh viên lựa chọn 1 trong 2 cách như sau:

+ Cách 1: Liên hệ đăng ký trực tiếp khôi phục mật khẩu tại Thư viện trường, Lầu 4 – Khu A.

+ Cách 2: Gửi tin nhắn trên Fanpage của Thư viện: fb.com/hce.thuvienhttp://fb.com/hce.thuvien

Hotline thư viện: 0903 24 25 23
Trường CĐ Kinh Tế HCM | 29/06/2022