KẾ HOẠCH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOÁ 18

Untitled design (6)

KẾ HOẠCH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOÁ 18

Kế hoạch khoa Công nghệ thông tin chào đón tân sinh viên khoá 18