KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỌC KỲ 3 NĂM HỌC (2022-2023)

Untitled design (6)

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỌC KỲ 3 NĂM HỌC (2022-2023)

Kết quả học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh trình độ cao đẳng học kỳ 3 năm học (2022-2023): Tải về 
Ghi chú: Điểm môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh học kỳ 3 (2022-2023) phòng Đào tạo đã cập nhật điểm trên tài khoản sinh viên.