KHOA CHUYÊN MÔN

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN

Giảng viên Tổ Giáo dục Quốc phòng – An ninh Thể …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

A. Lịch sử hình thành: Ngày 15/9/1989, trường Trung học Kinh …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH – CẤT CÁNH TRÊN ĐƯỜNG BĂNG

[HƯỚNG DẪN DU LỊCH – “Cất cánh trên đường băng”] ??Việt …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ PHỎNG VẤN XIN VIỆC CHO SINH VIÊN KHÓA 15

Học và hành luôn song hành trong công tác đào tạo …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA: Khoa Khoa học xã hội và …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

SINH VIÊN K16 KIẾN TẬP DOANH NGHIỆP

File Download Hoạt động tham quan, kiến tập doanh nghiệp là …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MỞ LỚP MÔN HỌC BỔ SUNG ĐỢT 2-HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2021 -2022

https://kthcm.edu.vn/bai-viet/thong-bao/thong-bao-dang-ky-mo-lop-mon-hoc-bo-sung-dot-2-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022-136-4616.html …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Tài chính …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: FPT TUYỂN CÁN BỘ HỖ TRỢ CNTT. NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ 01/09/2022

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Hỗ trợ CNTT …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI NCKH SV NH2022-2023

Thông báo đăng kí đề tài NCKH SV NH 2022-2023.pdf …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOÁ 18

Kế hoạch khoa Công nghệ thông tin chào đón tân sinh …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCKHOA CHUYÊN MÔN

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) …