GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Untitled (1)

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

A. GIỚI THIỆU CHUNG

Năm 1989: Tổ Tin học được hình thành với 3 thành viên với chức năng giảng dạy Tin học cho các ngành đào tạo khác trong nhà trường. Tháng 11/2020: Trên cơ sở phát triển từ Tổ Tin học, Khoa CNTT chính thức thành lập với 10 thành viên, là một khoa chuyên môn độc lập đào tạo ngành CNTT và giảng dạy Tin học cho các ngành đào tạo khác. Từ 2020 cho đến nay: Khoa Tin học không ngừng phát triển về quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, thể hiện ưu thế là một khoa năng động của trường.

B. NGÀNH ĐÀO TẠO

Khoa Công nghệ thông tin là một khoa chuyên môn độc lập, đào tạo ngành Công nghệ thông tin và ngành Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm. Nhiệm vụ của khoa là đào tạo ra những sinh viên công nghệ thông tin chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó khoa cũng phụ trách giảng dạy kỹ năng Tin học văn phòng căn bản, kỹ năng xử lý dữ liệu nâng cao cùng với các kỹ năng xử lý văn bản ở cấp độ chuyên gia, ngoài ra Khoa còn giảng dạy các môn Tin học chuyên ngành cho các ngành đào tạo khác, hướng đến là chuẩn hóa kỹ năng tin học cho toàn bộ học sinh, sinh viên trong nhà trường.

C. CƠ CẤU NHÂN SỰ

Ban chủ nhiệm khoa

  • Trưởng khoa(đang cập nhật)
  • Phó Trưởng khoa(đang cập nhật)
  • Trưởng Bộ môn Cơ sở: Ths.Nguyễn Thị Phương Thùy
  • Trưởng Bộ môn phần mềm(đang cập nhật)
  • Trưởng Bộ môn mạng(đang cập nhật)
  • Thư ký khoa: CN.Nguyễn Quang Trọng Anh [ email: anhnqt@kthcm.edu.vn ]

Tổ bộ môn cơ sở

  • Nhân sự: Ths.Nguyễn Thị Phương Thùy (Trưởng Bộ môn), Ths.Trương Châu, Ths.Kiều Tất Thắng, Ths.Nguyễn Tường Nam.
  • Chức năng: Tổ bộ môn cơ sở phụ trách các môn học về kỹ năng TIN HỌC CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, các môn học cơ sở của ngành CNTT và ngành CNTT (UDPM), các môn học về lập trình ứng dụng và phát triển ứng dụng trên các nền tảng WEB và trên THIẾT BỊ DI ĐỘNG, tư vấn các vấn đề về PHẦN MỀM, xây dựng các PHẦN MỀM QUẢN LÝ theo yêu cầu của doanh nghiệp.

D. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Fanpage của khoa: https://facebook.com/hce.cntt

Địa chỉ văn phòng Khoa: phòng B603 tầng 6 khu B toà nhà 33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh