GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI – KHÁCH SẠN – DU LỊCH

Untitled (3)

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI – KHÁCH SẠN – DU LỊCH

A. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Khoa học xã hội – Khách sạn – Du lịch được đổi tên theo quyết định số 23/QĐ-CĐKT ngày 15/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Khoa Khoa học xã hội và Quản lý công nghiệp.

B. NGÀNH ĐÀO TẠO

Quản lý công nghiệp

Công tác xã hội

Hướng dẫn du lịch

Quản trị khách sạn

C. CƠ CẤU NHÂN SỰ

Hiện nay, đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa Khoa học xã hội – Khách sạn – Du lịch đã đạt trình độ chuẩn về bằng cấp chuyên môn; đa số giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức thực tế cao, đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

 1. ThS. Đinh Quốc Anh – Trưởng Khoa – Email: anhdq@kthcm.edu.vn
 2. ThS. Nguyễn Duy Thành –  Tổ trưởng Tổ Bộ môn Khoa học xã hội – Du lịch – Email: thanhnd@kthcm.edu.vn
 3. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nhung – Giảng viên – Email: nhungntn@kthcm.edu.vn
 4. ThS. Đào Văn Đạt – Giảng viên – Email: datdv@kthcm.edu.vn
 5. ThS. Phan Thùy Linh – Giảng viên – Email: linhpt@kthcm.edu.vn
 6. ThS. Trần Thị Hoàng Oanh – Giảng viên – Email: oanhtth@kthcm.edu.vn
 7. ThS. Nguyễn Thanh Trúc – Giảng viên – Email: trucnt@kthcm.edu.vn
 8. ThS. Hoàng Tuấn Nhật – Giảng viên – Email: nhatht@kthcm.edu.vn
 9. CN. Nguyễn Kim Ngọc – Giảng viên – Email: ngocnk@kthcm.edu.vn
 10. CN. Nguyễn Thị Mai Phương – Nhân viên – Email: phuongntm@kthcm.edu.vn

D. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: khxhksdl@kthcm.edu.vn

Địa chỉ: Phòng B803, lầu 8 khu B, số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 • Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00
 • Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30